TRCLOUD
บริการจัดการระบบองค์กร

ให้การทำงานในองค์กรเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ทำบัญชีได้ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม TRCLOUD

Business Process Automation

ทํางานบนพื้นฐานของ Business Process Automation

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการถ่ายเทความรู้ของพนักงานในกระบวนการต่างๆ

TRCLOUD

มีหลากหลายฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน

ลดภาระของพนักงานในองค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็วของการทํางานขององค์กร
ในแต่ละกระบวนการได้ หมดปัญหาเรื่องบุคลากร และการขยายธุรกิจ
มูดาต้า

แผงควบคุมอัจฉริยะ

ทำให้คุณสามารถติดตามปริมาณเงินสด ลูกหนี้การค้า รวมไปถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ระบบบันทึกบัญชี

มาพร้อมกับระบบบัญชีคู่ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยในหมู่ นักบัญชีทำให้เรียนรู้
และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

ระบบออกเอกสาร

สามารถออกเอกสารได้หลากหลาย เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี และงบการเงินต่างๆ

ระบบ CRM

ทำให้คุณสามารถติดตามประวัติการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานะความเป็นเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ อีกด้วย

ระบบคลังสินค้า

ทำให้คุณสามารถติดตามปริมาณเงินสด ลูกหนี้การค้า รวมไปถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ระบบเช็ค & การเงิน

ทำให้คุณสามารถตัดจ่ายการ ชำเงิน
รับชำระเงินได้ สามารถติดตามยอดเงินฝากธนาคารได้ตลอดเวลา

ระบบการมัดจำ

ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการขายแบบมัดจำ โดยไม่ต้องเรียนรู้โครงสร้างโมดูลใหม่ๆแต่อย่างใด

ระบบ API

Restful API ช่วยให้การเชื่อมต่อระบบบัญชีให้เข้ากับระบบอื่นๆ
ทุกระบบเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

Best ERP & Accounting Software

โปรแกรม TRCLOUD เป็นตัวช่วยในการทำระบบบัญชี
สามารถติดตามงบประมาณทางการเงิน
และภาษีภายในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Smart Dashboard

โปรแกรม TRCLOUD มี Dashboard แสดงกราฟข้อมูลภายในระบบทำให้เข้าใจภาพรวมขององค์กรธุรกิจได้อย่างละเอียด
และสามารถติดตามการแสดงผลได้ทันที

Software for Accountant

โปรแกรม TRCLOUD มีตัวช่วยพิเศษสำหรับสำนักงานบัญชีที่ทำให้แต่ละองค์กรสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 10 เท่า

RESTful API

ระบบของเรามี RESTful API ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการทำงานอื่นๆได้อย่างสมบรูณ์

คู่มือเอกสารการทำงาน SOP ของแต่ละฝ่าย

TEMPLATE SOP เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ของผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้ตามความต้องการ

ฟังก์ชั่น TRCLOUD

 • บันทึกบัญชีรายวัน
 • สร้างบิลขาย
 • สร้างpipeline ได้เอง
 • รูปแบบเอกสารตามมาตรฐานสรรพากร
 • เชื่อม shopee , lazada, tiktok
 • จัดการคลังสินค้าได้หลายคลัง
 • แยกโปรเจคการทำงานได้
 • ตรวจสอบ cod ได้ ด้วย statement reconcile
 • มีที่บันทึกข้อมูลลูกค้า CRM
 • ปิดงบ realtime
 • รายงานการเงิน realtime

มีฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

SHOPEE

การเชื่อมต่อระบบ SHOPEE กับ
ระบบ TRCLOUD ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำบัญชีโดยเชื่อมโยง Platform Ecommerce เข้ากับระบบบัญชี Cloud และผู้ประกอบการ
สามารวิเคราะห์ผลประกอบการได้อย่างเต็มที่แบบReal-time

LAZADA

การเชื่อมต่อระบบ LAZADA กับระบบ TRCLOUD ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำบัญชี โดยเชื่อมโยง Platform Ecommerce เข้ากับระบบบัญชี Cloud และยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการได้อย่างเต็มที่ และเป็น Real-time

TIKTOK

การเชื่อมต่อระบบ TikTok กับระบบ TRCLOUD ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำบัญชี โดยเชื่อมโยง Platform E-commerc ทำให้คุณสามารถดูแลควบคุมองค์กรของคุณได้ดีขึ้น ทั้งยังทราบประมาณการณ์กำไรสุทธิของทั้งปีได้ก่อนถึงเวลาปิดงบการเงิน

มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์

ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ท่านจะได้รับ

THAILAND ICT AWARDS

ชนะเลิศในหมวดแอพพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรม
WINNER of Industrial Application 

มาตรฐานสรรพากร

มาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากร
เลขที่ 0540

มาตรฐาน ISO/IEC

ผ่านการรับรองตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในแบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาตรฐาน 

TRCLOUD

เราจะให้บริการระบบจัดทำบัญชี TR Cloud ภายใต้การดูแลของเรา

 12 เดือน 37,450 บาท/ต่อปี 
เฉลี่ยนเดือนละ 3,120.83 บาท

———————
หรือ 6 เดือน 26,750 บาท
เฉลี่ยนเดือนละ 4,458.33 บาท
 (รวม VAT เเล้ว)