Template เอกสาร HR PRO

13,375 บาท

Template เอกสาร HR Pro เอกสารที่จะทำให้องค์กรของคุณดูเป็นมือโปรมากขึ้น ควบคุมพนักงานได้ดีมากขึ้น ลดความขัดแย้งได้จริง แค่มีเอกสารใช้งานในองค์กร

กรอกโค้ดส่วนลดด้านล่างนี้ ลดทันที 20 %

รายละเอียดเพิ่มเติม

Template เอกสาร HR Pro

Template เอกสาร HR Pro จะมีจำนวนเอกสารให้ใช้งานมากกว่าแบบแรก เหมาะกับบริษัทที่มี HR อยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยมีเอกสาร หรือระบบใด ๆ มาก่อนเลย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การจัดการดีขึ้นมาก เอกสารมาพร้อมกับรายละเอียดภายในที่ครบถ้วน มีเหตุผลประกอบในแต่ละเอกสารชัดเจน ช่วยลดปัญหาการคิดไม่ออก เขียนไม่ถูก เพียงแค่กรอกชื่อ นามสกุล ของพนักงานลงไปก็ใช้งานได้เลย

 

  • เอกสาร HR Pro แก้ไขเอกสารได้ทันที ประหยัดเวลาในการทำงาน

    • เพียงคลิกเพื่อนำ Template เราไปใช้งานหรือสามารถแก้ไขผ่านไฟล์ PDF ได้เลยไม่ยุ่งยาก
  • เอกสารมากกว่า 200 ชุด

    • อุ่นใจกับเอกสารที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมกับเนื้อหาถูกหลักกฎหมายแรงงานสามารถปรับใช้งานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เลย
  • เอกสาร ทันสมัย ไม่ตกยุค

    • เราปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดเอกสารข้อมูลเก่า ไม่อัปเดต เราอยากให้การใช้งานTemplate ของเราง่าย และข้อมูลถูกต้องสำหรับคุณมากที่สุด

Template เอกสาร HR Pro

หมวดหมู่ เอกสาร HR Pro

35. ใบสมัครงาน
36. ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งาน (แยกตำแหน่ง)
37. Checklist เอกสารที่ต้องการจากพนักงานใหม่
38. ใบคำขอต่อสัญญาจ้าง / เปลี่ยนประเภทสัญญาจ้าง
39. ใบคำขอบรรจุเป็นพนักงานประจำ
40. ใบคำขอรับสมัครพนักงานตำแหน่งใหม่
41. ใบคำขอโยกย้ายงาน / เปลี่ยนตำแหน่ง
42. ใบคำขออนุมัติเลื่อนตำแหน่ง
43. ใบคำขอยืม หรือเบิกทรัพย์สิน / อุปกรณ์
44. ใบคำขอคืนทรัพย์สิน / อุปกรณ์
45. ใบบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อขอเบิก
46. ใบคำขอทำงานล่วงเวลา / ทำงานในวันหยุด
47. ใบคำขอสลับวันหยุด
48. ใบคำขอทั่วไป (อื่นๆ )
49. แบบบันทึกข้อความ Memorandum
50. ใบคำขอคัดค้านเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการทำงาน
51. ใบคำขอคัดค้านนโยบาย
52. ใบคำขอคัดค้านทั่วไป
53. ใบคำขอร้องเรียน / แจ้งเหตุ
54. หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
55. หนังสือยินยอมรับข้อตกลงร่วมกัน
56. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติอาชญากรรม
57. หนังสือยินยอมให้หักเงินประกัน
58. ข้อกำหนดในการใช้งานแบบฟอร์ม คำขอ

59. ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มคำขอ

60. หนังสือลาออก

61. หนังสือตกลงระงับข้อพิพาท

62. หนังสือรับรองว่าส่งมอบทรัพย์สินคืนแล้ว

63. ใบลากิจ : แบบฟอร์มทั่วไป
64. ใบลากิจ: ทำธุระส่วนตัว และครอบครัว
65. ใบลากิจ : ทำเอกสารราชการ
66. ใบลากิจ : ทำติดต่อหน่วยงานราชการ
67. ใบลากิจ : จัดงานแต่งงานของตนเอง
68. ใบลากิจ : ร่วมงานศพ/ฌาปนกิจ
69. ใบลากิจ : ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคล
70. ใบลากิจ : เข้าร่วมพิธีรับปริญญาของตนเอง
71. ใบลากิจ : เพื่อขอพบแพทย์
72. ใบลากิจ : ติดต่อธนาคาร /ที่ดิน
73. ใบลาป่วย : แบบฟอร์มทั่วไป
74. ใบลาป่วย : ลาป่วยฉุกเฉิน
75. ใบลาป่วย : ลาป่วยจากอุบัติเหตุนอกเวลาทำการ
76. ใบลาป่วย : ลาป่วยจากอุบัติเหตุในเวลาทำการ
77. ใบลาป่วย : ลาป่วยพักฟื้นตามใบรับรองแพทย์
78. ใบลาป่วย : ลาป่วยรอสังเกตอาการ
79. ใบลาป่วย : ลาป่วยจากโรคประจำตัว
80. ใบลาป่วย : ลาป่วยและจำเป็นต้องไปพบแพทย์
81. ใบลาคลอด
82. ใบลาบวช
83. ใบลาเพื่อรับราชการทหาร
84. ใบลาทำหมัน
85. ใบลาหยุดพักผ่อนประจำปี
86. หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการลาป่วย

87. หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการลากิจ

88. ตัวอย่างใบลากิจที่สมบูรณ์

89. ตัวอย่างใบลาป่วยที่สมบูรณ์
หมายเหตุ ใบลาอื่น ๆ (ตามต้องการ)

90. หนังสือเลิกจ้าง : แบบฟอร์มทั่วไป
91. หนังสือแจ้งไม่ผ่านการทดลองงาน : ประสิทธิภาพการทำงาน
92. หนังสือแจ้งไม่ผ่านการทดลองงาน : พฤติกรรมส่วนตัว
93. หนังสือแจ้งไม่ผ่านการทดลองงาน : ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
94. หนังสือแจ้งไม่ผ่านการทดลองงาน : ละเมิดข้อบังคับร้ายแรง
95. หนังสือเลิกจ้าง : ทุจริตต่อหน้าที่
96. หนังสือเลิกจ้าง : กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง
97. หนังสือเลิกจ้าง : จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
98. หนังสือเลิกจ้าง : ประมาทเลินเล่อ ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
99. หนังสือเลิกจ้าง : ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และเคยได้รับหนังสือเตือนแล้ว
100. หนังสือเลิกจ้าง : ขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฏหมาย และเคยได้รับหนังสือเตือนแล้ว
101. หนังสือเลิกจ้าง : ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
102. หนังสือเลิกจ้าง : ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
103. หนังสือเลิกจ้าง : ลาป่วยบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง
104. หนังสือเลิกจ้าง: มาสายบ่อย และ เคยได้รับหนังสือเตือนแล้ว
105. หนังสือเลิกจ้าง: มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
106. หนังสือเลิกจ้าง: ขาดประสิทธิภาพการทำงาน และเคยได้รับหนังสือเตือนแล้ว
107. หนังสือเลิกจ้าง: มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม และเคยได้รับหนังสือเตือนแล้ว
108. หนังสือเลิกจ้าง: ย้ายสถานประกอบการ / ปิดกิจการ
109. หนังสือเลิกจ้าง: ข้อกำหนดการเลิกจ้าง

200. หนังสือเลิกจ้าง: ตัวอย่างหนังสือเลิกจ้างที่สมบูรณ์
หมายเหตุ หนังสือเลิกจ้างเหตุอื่น ๆ ตามต้องการ

201. หนังสือเตือน : แบบฟอร์มทั่วไป
202. หนังสือเตือน : ละเมิดข้อบังคับในการทำงาน
203. หนังสือเตือน : ขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฏหมาย และเป็นธรรม
204. หนังสือเตือน : ขาดงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
205. หนังสือเตือน : ลาป่วยผิดระเบียบการลา
206. หนังสือเตือน : มาเข้างานสาย
207. หนังสือเตือน : ใช้เวลางานไปทำเรื่องส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
208. หนังสือเตือน : ทำงานผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหาย
209. หนังสือเตือน : ส่งงานช้ากว่ากำหนด
210. หนังสือเตือน : เข้าร่วมประชุมสาย
211. หนังสือเตือน : ขาดการประชุมโดยไม่มีเหตุอันสมควร
212.  หนังสือเตือน  : ใช้วาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้บังคับบัญชา
213. หนังสือเตือน : ทะเลาะวิวาทในที่ทำงาน
214. หนังสือเตือน : นินทา / ดูหมิ่นเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้บังคับบัญชา
215. หนังสือเตือน : ทะเลาะวิวาทกับลูกค้า
216. หนังสือเตือน : ประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหาย
217. หนังสือเตือน : มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
218. หนังสือเตือน : จงใจกลั่นแกล้ง หรือใช้อำนาจไม่เหมาะสม
219. หนังสือเตือน : ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
220. หนังสือเตือน : ขาดการเอาใจใส่ และติดตามคำขอจากลูกค้า
221. หนังสือเตือน : ข้อกำหนดในการลงโทษทางวินัย

222. หนังสือเตือน : ข้อห้าม และข้อกำหนดเป็นกรณีร้ายแรง
หมายเหตุ หนังสือเตือน เหตุผลอื่น ๆ (ตามต้องการ)

223. หนังสือรับรองการทำงาน
224. หนังสือรับรองรายได้ / เงินเดือน ทั่วไป
225. หนังสือรับรองรายได้ / เงินเดือน เพื่อสมัครบัตรเครดิต
226. หนังสือรับรองรายได้ / เงินเดือน เพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัย
227. หนังสือรับรองรายได้ / เงินเดือน เพื่อกู้ซื้อยานพาหนะ
228. หนังสือรับรองรายได้ / เงินเดือน เพื่อสมัครสินเชื่อประเภทอื่น
229. สลิปเงินเดือน
230. ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
231. ข้อกำหนดในการออกหนังสือรับรอง
232. ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานที่สมบูรณ์

233. ประกาศ ข้อบังคับในการทำงานทั่วไป
234. ประกาศ นโยบายทั่วไป
235. ประกาศ การลางาน และหลักเกณฑ์ในการลา
236. ประกาศ กำหนดวันหยุดตามประเพณี
237. ประกาศ กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
238. ประกาศ นโยบายการลงโทษทางวินัย
239. ประกาศ นโยบายการเก็บเงินประกันการทำงาน
240. ประกาศ นโยบายรักษาความลับของบริษัท
241. ประกาศ นโยบายการประเมินผลการทำงานประจำปี
242. ประกาศ นโยบายการร้องเรียน และ คัดค้าน
243. ประกาศ นโยบายอื่นๆ
244. ข้อกำหนดในการประกาศนโยบายและข้อบังคับ

245. สรุปสาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน

246. รวมคำพิพากษาที่นายจ้างชนะคดี

247. ประกาศนโยบายการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หมายเหตุ นโยบายอื่นๆ (ตามต้องการ)

248. JD-01-เจ้าหน้าที่วางแผนสื่อการตลาด (Content Planner)
249. JD-02-เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการตลาด (Graphic Design)
250. JD-03-เจ้าหน้าที่ออกแบบการเขียน (Copywriter)
251. JD-04-เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (SALE ADMIN)
252. JD-05-เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Stock Controller)
253. JD-06-หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Supervisor)
254. JD-07-เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing officer)
255. JD-08-หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (purchasing chief)
256. JD-09-ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal auditor)
257. JD-10-ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
258. JD-11-หัวหน้าฝ่ายบุคคล (HR Supervisor)
259. JD-12-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ (HR and admin officer)
260. JD-13-ผู้อำนวยการฝ่ายออนไลน์ (Business online Director)
261. JD-14-เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service )
262. JD-15-หัวหน้าฝ่ายขาย (Sales Manager )
263. JD-16 -พนักงานโฆษณาและการตลาด (Advertising & Marketing officer)
264. JD-17-พนักงานฝ่ายการบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Officer)
265. JD-18-เจ้าหน้าที่คิดคอนเทนต์ (Content Creator)
266. JD-19-เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
267. JD-20-ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager)
268. JD-21-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)
269. JD-22-ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive assistant )
270. JD-23-หัวหน้าครีเอทีฟ (Creative Director)
271. JD-24-ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Manager)
272. JD-25-ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Manager)
273. JD-26-ประธานกรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer)
274. JD-27-เจ้าหน้าที่ประสานงานปฏิบัติการ (Operations Coordinator)
275. JD-28-ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relation Chief)
276. JD-29-ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Manager)
หมายเหตุ JD อื่น ๆ (ตามต้องการ)

277. แบบประเมินการทดลองงาน
278. แบบประเมินประสิทธิภาพพนักงานทั่วไป
279. แบบประเมินประสิทธิภาพหัวหน้างาน - ผู้จัดการ
280. แบบประเมินลักษณะ และตัวตน
281. แบบบันทึกรายงานการทำงานทั่วไป
282. รายงานการทำงาน ตาม KPI : ฝ่ายขาย
283. รายงานการทำงาน ตาม KPI : ฝ่ายการตลาด
284. รายงานการทำงาน ตาม KPI : ฝ่ายบัญชี
285. รายงานการทำงาน ตาม KPI : ฝ่ายบุคคล
286. รายงานการทำงาน ตาม KPI : ฝ่ายจัดซื้อ
287. รายงานการทำงาน ตาม KPI : ฝ่ายคลังสินค้า
288. รายงานการทำงาน ตาม KPI : ฝ่ายบริหาร
289. รายงานความพึงพอใจ
290. ข้อกำหนดในการประเมินประสิทธิภาพ

291. การวิเคราะห์ SWOT Analysis
292. การวิเคราะห์ Five Force Model Analysis
293. การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร
294. เป้าหมาย : เพิ่มยอดขาย รักษาอัตราผลกำไร

295. หนังสือเข้ารับการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
296. หนังสือขอเข้ารับการฝึกอบรม
297. หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรม
298. หนังสือสำรวจหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม
299. แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม
300. ตารางการฝึกอบรม
301. ข้อตกลงในการฝึกอบรม และค่าปรับ
302. รายงานฝึกอบรม
303. รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม : แบบฟอร์มทั่วไป
304. ประวัติฝึกอบรม