คู่มือเอกสาร SOP ฝ่ายบริหาร HR DCC

5,000.00 บาท

เอกสาร SOP ที่จะช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานในองค์กรเรามีเอกสารเทมเพลตคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายบริหาร HR DCC ✅เอกสารเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ✅ประหยัดเวลาทำเอกสาร ✅ไม่ต้องปวดหัวกับการถูกฟ้องร้อง ✅เอกสารใช้งานได้จริง ✅ร่างเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

รหัสสินค้า: SOP-MR-HR-DCC หมวดหมู่:

คำอธิบาย

 

 

TEMPLATE SOP

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล และฝ่ายควบคุมเอกสาร

เรามี Template SOP เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน ที่จะช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานในองค์กร

✅ สร้างมาตรฐานการทำงานภายในองค์กร
✅ เพิ่มความแม่นยำในการทำงานทุกขั้นตอน
✅ งานบรรลุตามเป้าหมาย
✅ ส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารเหมาะกับใคร ?

Template เอกสารเหมาะสำหรับใช้งานกับแผนกฝ่ายบริหารฝ่ายบุคคล และฝ่ายควบคุมเอกสาร เป็นตัวช่วยที่ดีในการทำเอกสารพร้อมบอกขั้นตอนการทำงานที่ไม่ยุ่งยากเพราะเรามีตัวอย่างเอกสารที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

ใช้งานง่ายได้ทั้ง Online
และ Offline

Template เอกสารของเราสามารถคัดลอกไฟล์ผ่าน
Googlesheet และ Save ลงไดร์ฟของท่านได้ทันที

หรือดาว์โหลดเอกสารลงคอมใช้ผ่าน Word ก็ได้เช่นกัน

TEMPLATE SOP ที่ทุกองค์กรควรมี

สร้างมาตรฐานให้ธุรกิจของคุณด้วย SOP

เอกสารของเรานั้นเข้าใจง่าย ลดความผิดพลาดในการทำงาน
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการ

เอกสารทำเอง

❌ เสี่ยงเรื่องทำเอกสารไม่ถูกต้อง
❌ เสียเวลาร่างเอกสารเอง
❌ ทำเอกสารผิดชีวิตเปลี่ยน
❌ เอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน
❌ เอกสารอ่านเเล้วเข้าใจยาก

Template เอกสารของเรา

✅ เอกสารเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน
✅ ประหยัดเวลาทำเอกสาร
✅ ไม่ต้องปวดหัวกับการถูกฟ้องร้อง
✅ เอกสารใช้งานได้จริง
✅ ร่างเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

รับประกันความพึงพอใจ
เพราะใช้งานง่ายจริง ๆ

เอกสารที่จะทำให้องค์กรของคุณดูเป็นมือโปรมากขึ้น ควบคุมพนักงานได้ดีมากขึ้น ลดความขัดแย้งได้จริง แค่มีเอกสารใช้งานในองค์กร

✅แก้ไขง่าย
✅เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
✅ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
✅เอกสารเข้าใจง่าย

คู่มือเอกสารการทำงาน SOP
สำหรับฝ่ายบริหาร HR และDCC

TEMPLATE SOP เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ของผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้ตามความต้องการ

คู่มือการทำงาน SOP ฝ่ายบริหาร
 • คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและบันทึก
แบบฟอร์มฝ่าย DCC
 • ใบคำขอดำเนินการเรื่องเอกสาร Document Action Request
  ใบนำจ่ายเอกสาร
  ทะเบียนบันทึกคุณภาพ Master List

JD ฝ่ายบุคคล
 • JD ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Manager)
 • JD หัวหน้าฝ่ายบุคคล (HR Supervisor)
 • JD เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ (HR and admin officer)
 • JD เจ้าหน้าที่ประสานงานปฏิบัติการ (Operations Coordinator)
 • JD เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)
คู่มือการทำงาน SOP ฝ่ายบุคคล HR
 • คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา และว่าจ้างพนักงาน
  คู่มือปฏิบัติงานการฝึกอบรม
  คู่มือปฏิบัติงานการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
  คู่มือปฏิบัติงานการอนุมัติการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
  คู่มือปฏิบัติงานการลงโทษทางวินัย
  คู่มือปฏิบัติงานการเลิกจ้าง
  คู่มือปฏิบัติงานการลาออก
  คู่มือปฏิบัติงานแจ้งเรื่องร้องเรียน / คัดค้าน
  คู่มือปฏิบัติงานการประกาศนโยบายใหม่
แบบฟอร์มฝ่ายบุคคล HR
 • แบบขออนุมัติดำเนินการพนักงาน
 • ประกาศพนักงานเข้าใหม่
 • ใบสมัครงาน
 • รายการเอกสารสำหรับว่าจ้างงาน
 • สัญญาจ้างงาน
 • แผนที่บ้านปัจจุบัน
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนประกันสังคม
 • แบบแจ้งรายการเพื่อลดหย่อนภาษี
 • แบบสำรวจหลักสูตร-หัวข้อ-เรื่องฝึกอบรม
 • แบบขออนุมัติฝึกอบรม-สัมมนา-ดูงาน
 • แผนฝึกอบรมประจำปี
 • แบบบันทึกการเข้ารับการฝึกอบรม
 • รายงานฝึกอบรม
 • ประวัติฝึกอบรม
 • คำอธิบายงาน และคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง (Job Description and Specification)
 • ใบลา
 • หนังสือแจ้งการลงโทษทางวินัย
 • หนังสือเลิกจ้าง
 • หนังสือตกลงระงับข้อพิพาท
 • ใบส่งมอบ-คืนทรัพย์สิน
 • ใบลาออก
 • แบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานลาออก
 • ใบคำขอร้องเรียน / คัดค้าน
 • แบบฟอร์มประกาศ

ตัวอย่างเอกสารบางส่วน

TEMPLATE เอกสาร

SOP ฝ่ายบริหาร HR และDCC

ราคา 5,350 บาท

(รวม VAT แล้ว)

SOP ฝ่ายบริหาร HR และDCC

คุณจะได้รับแบบฟอร์มเอกสาร จัดส่งให้ทาง E-Mail ภายใน 24 ชั่วโมง

✔️ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ ✔️ประหยัดเงินได้เป็นแสน ✔️เอกสารใช้งานได้จริง