TEMPLATE SOP ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และคลังสินค้า

3,210 บาท

เอกสาร SOP ที่จะช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานในองค์กรเรามีเอกสารเทมเพลตคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และคลังสินค้า
✅เอกสารเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน
✅ประหยัดเวลาทำเอกสาร
✅ไม่ต้องปวดหัวกับการถูกฟ้องร้อง
✅เอกสารใช้งานได้จริง
✅ร่างเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำสื่อการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ภายใน
 • คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำสื่อออนไลน์และออฟไลน์ภายนอก
 • คู่มือปฏิบัติงานการเผยแพร่สื่อการตลาดออนไลน์
 • คู่มือปฏิบัติงานการออกแบบภาพนิ่ง
 • คู่มือปฏิบัติงานการตัดต่อ Video
 • คู่มือปฏิบัติงานการเขียนออนไลน์
 • คู่มือปฏิบัติงานการออกแบบเว็บไซต์
 • คู่มือปฏิบัติงานการทำเว็บไซต์ด้วย Odoo
 • คู่มือปฏิบัติงานการใช้ Chat gpt
 • คู่มือปฏิบัติงานการเขียนบทความ
 • คู่มือปฏิบัติงานการใช้ canva
 • คู่มือปฏิบัติงานการใช้ Capcut
 • คู่มือปฏิบัติงานการใช้ Google drive

 • รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • ใบคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 • ใบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 • แบบขออนุมัติจ้างงานบุคคลภายนอก(Outsource)

 • JD ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Manager)
 • JD หัวหน้าฝ่ายขาย (Sales Supervisor)
 • JD เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (SALE ADMIN)
 • JD เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service )
 • JD หัวหน้าแผนกขาย และดูแลลูกค้า (Sales CRM Supervisor)
 • JD เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และดูแลลูกค้า (Sale CRM Officer)
 • JD หัวหน้าแผนกขาย และให้บริการทางโทรศัพท์ (Telesales Supervisor)
 • JD พนักงานขาย และบริการทางโทรศัพท์ (Telesales Officer)

 • คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการลูกค้าบน Facebook
 • คู่มือปฏิบัติงานการยิงแอด Facebook
 • คู่มือปฏิบัติงานการขายสินค้าและให้บริการลูกค้าบน Line OA
 • คู่มือปฏิบัติงานการบรอดแคสแบบ Impression Retarget
 • คู่มือปฏิบัติงานการบรอดแคสแบบยกเว้น Chat Tag
 • คู่มือปฏิบัติงานการตั้งค่า Step Message 10 วัน ยกเว้นลูกค้าที่ซื้อแล้ว
 • คู่มือปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียนและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • คู่มือปฏิบัติงานการทำเรื่องคืนเงินให้ลูกค้า
 • คู่มือปฏิบัติงานการเคลมสินค้าให้ลูกค้า
 • คู่มือปฏิบัติงานการรับคืนสินค้าที่ลูกค้าปฏิเสธการรับเเละชำระCOD
 • คู่มือปฏิบัติงานการใช้ Trello
 • คู่มือปฏิบัติงานการลงออเดอร์ใน Tr Cloud
 • คู่มือปฏิบัติงานการลงออเดอร์ใน Gosell
 • คู่มือปฏิบัติงานการขายสินค้าบน Tiktok - Seller
 • คู่มือปฏิบัติงานการโพสต์ Tiktok
 • คู่มือปฏิบัติงานการไลฟ์สด Tiktok
 • คู่มือปฏิบัติงานการยิงแอด Tiktok
 • คู่มือปฏิบัติงานการขายสินค้าบน Shopee
 • คู่มือปฏิบัติงานการลงสินค้า Shopee
 • คู่มือปฏิบัติงานการไลฟ์สด Shopee
 • คู่มือปฏิบัติงานการเข้าร่วมแคมเปญการตลาด Shopee
 • คู่มือปฏิบัติงานการยิงแอด Shopee
 • คู่มือปฏิบัติงานการจัดส่งสินค้าจาก Shopee
 • คู่มือปฏิบัติงานการขายสินค้าบน Lazada
 • คู่มือปฏิบัติงานการลงสินค้า Lazada
 • คู่มือปฏิบัติงานการไลฟ์สด Lazada
 • คู่มือปฏิบัติงานการเข้าร่วมแคมเปญการตลาด Lazada
 • คู่มือปฏิบัติงานการจัดส่งสินค้าจาก Lazada

 • รายละเอียดคำสั่งซื้อ
 • รายงานยอดขายประจำเดือน
 • แบบประเมินความพึงพอใจลูกค้า
 • รายงานความพึงพอใจลูกค้าประจำเดือน
 • ใบบันทึกข้อร้องเรียน
 • รายงานสินค้าตีกลับประจำเดือน