E-book เล่ม 2 หรือพนักงานของเราเป็นเตาเผาเงิน

400.00 บาท

คุณจะได้รู้ซักทีว่าใครคือคนที่ช่วยคุณหาเงิน และใครเผาเงินคุณไปวันๆคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะจัดการคนเหล่านั้นยังไง ถ้าคุณพลาดการอ่าน E-Book เล่ม 2 นี้ไป คุณอาจจะไม่รู้ตัวต่อไปว่าใครเอาเงินคุณไปเผาเล่น และคุณก็จะต้องทนอยุ่กับพนักงานที่ไม่ได้ความต่อไป

รหัสสินค้า: Ebook-002 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

” หนังสือ E-Book หรือพนักงานของเราเป็นเตาเผาเงิน “

หน้าปก E-Book หรือพนักงานของเราเป็นเตาเผาเงิน

พนักงานบางคนทำตัวยุ่งเหมือนว่าเขาจะทำงาน
แต่จริงๆ แล้วไม่เลย เขาเผาเงินคุณไปวันๆ
ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่… ถ้ารู้ตัวเร็วก็ดีไป

ถ้ายังไม่รู้แนะนำให้อ่าน E-BooK เล่มนี้

“หรือพนักงานของเราเป็นเตาเผาเงิน”

ใครควรอ่านหนังสือเล่มนี้? 

ถ้าคุณเป็นเจ้านายใจดี ไม่กล้าลงโทษ ไม่กล้าไล่ใครออก เพราะกลัวคนจะไม่รัก

คุณจะได้อะไรจากการอ่าน?

คุณจะได้รู้ซักทีว่าใครคือคนที่ช่วยคุณหาเงิน และใครกันแน่ที่คอยเผาเงินคุณไปวัน ๆ

คุณจะเสียดายที่ไม่ได้อ่าน?

ถ้าคุณพลาดการอ่าน E-Book เล่มนี้ไป คุณอาจจะไม่รู้ตัวต่อไปว่าใครเอาเงินคุณไปเผาเล่น

🔥 KPI คืออะไร?🔥

วัดผลงานอย่างไรให้ได้ผลชัดเจน!

KPI คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ KPI มาก่อน ผมสรุปให้คร่าว ๆ ไว้แบบนี้

KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน และ KPI ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 • Specific : เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และสามารถวัดได้
 • Measurable : สามารถวัดได้ ประเมินได้ และติดตามได้
 • Achievable : บรรลุผลได้ ท้าทาย แต่เป็นไปได้
 • Relevant : เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายของงานหรือโครงการ
 • Timely : มีกำหนดเวลาชัดเจน

KPI มีประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของการทำงานของพนักงาน ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่าพนักงานทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

ตัวอย่าง KPI เช่น

 • จำนวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
 • ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 • ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • อัตราการทำผิดพลาด
 • ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา

ตั้งเป้าหมายเอาไว้แบบนี้ คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าพนักงานคนนี้ทำงานได้ตามที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่? ถ้าอยากรู้เรื่องนี้ดีมากขึ้น แนะนำให้อ่านต่อใน E-Book เล่มนี้ได้เลย

Productivity คืออะไร?

เราจะรู้ทันทีว่าใครเป็นเผาเงินคุณไปวัน ๆ

Productivity คือตัวชี้วัดมูลค่าการทำงานของพนักงานในรูปแบบของตัวงินที่ชัดเจน


Productivity ของพนักงาน หมายถึง ความสามารถในการทำงานหรือผลิตผลของพนักงาน โดยวัดจากปริมาณงาน หรือผลผลิตที่พนักงานสามารถทำได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ Productivity ของพนักงาน ได้แก่

 • ทักษะและความรู้ พนักงานที่มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานย่อมสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ความมุ่งมั่นและตั้งใจ พนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายย่อมสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้ออำนวยย่อมช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“จะเห็นได้ว่าถ้าพนักงานเก่ง มูลค่างานก็จะสูง ส่วนพนักงานที่ไม่เก่ง มูลค่างานก็จะต่ำ”

ตัวอย่าง KPI ที่ใช้ในการวัด Productivity ของพนักงาน เช่น

 • จำนวนงานที่ทำเสร็จ
 • คุณภาพของงานที่ทำ
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
 • ต้นทุนในการทำงาน
 • ความพึงพอใจของลูกค้า

การวัด Productivity ของพนักงานจะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินได้ว่าพนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยเพียงใด และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานต่อไป

ปัดขวาเพื่ออ่านเนื้อหาบางส่วนของเรา

เนื้อหาข้างในเป็นแบบนี้

อ่านง่าย สบายตา พร้อมแสดงตัวอย่างให้ชัดเจน

ปกติแล้วการวางแผนองค์กร

เป็นบริการที่มีราคาแพงมาก จองคิวกันข้ามปี

150,000 บาท / 6 เดือน

คือราคาที่ผมตั้งไว้ และมีคนจ่ายจริง

แต่นี่คือทางออกที่ผมสามารถช่วยคุณได้ง่ายที่สุด

180 วัน

คือระยะเวลาที่ผมใช้ในการเก็บข้อมูล
และดำเนินการ

100,000+++

คือมูลค่าความรู้ที่คุณ
จะได้รับจากการอ่านเล่มนี้

1,000,000++++

คือผลลัพธ์จากการที่คุณกำจัดเตาเผาเงินออกไปได้ตามคำแนะนำของผม

คุณไม่ต้องจ้างผมแล้ว แค่อ่าน E-Book ของมูดาต้าเล่มนี้แทน

แล้วคุณจะรู้ว่าการมี“เตาผลิตเงิน” เยอะๆมันดีแค่ไหน

“หรือพนักงานของเราเป็นเตาเผาเงิน”

รีบกำจัดส่วนเกินซะตั้งแต่วันนี้ !