รายละเอียดงานเพิ่มเติม

โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
ห้องเรียน : ห้องพุทธชาติ ชั้น M

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

สิ่งที่ท่านจะได้รับในวันงาน

บรรยากาศในการเรียน

แผนที่จัดงานสัมมนา

เรียนที่กรุงเทพ