เครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจ และจัดการบริหารด้านบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณเปิดบริษัทมาเพื่อทำธุรกิจ แล้วเริ่มมีพนักงานเข้ามาทำงาน
แต่ยังไม่เคยมีการทำสัญญาจ้างมาก่อน ไม่เคยมีข้อบังคับในการทำงาน
และไม่มีเอกสารนโยบายใดๆ

🗃 Template เอกสารมากว่า 70 ชุด

📃รูปแบบ PDF สามารถเติมข้อความได้ง่าย

📇นำเอกสารไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ใช้ได้

Template เอกสาร Mini HR

วันนี้คุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ?

ถูกพนักงานโกง ถูกหักหลัง พนักงานลาออกบ่อย

คำแนะนำส่วนใหญ่จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็คือ “คุณต้องชัดเจน” และ “คุณต้องเด็ดขาด” 

ดังนั้นการทำเอกสารสัญญาคือ ทางออก

“รอบคอบ ครบถ้วน ใช้ง่าย ใช้ได้ทันที”

เอกสาร HR ของ Richmond Training Center เราช่วยทำให้การทำงานเอกสารฝ่ายบุคคล

เป็นเรื่องง่ายได้จริงๆเราจะช่วยคุณสร้างเอกสาร กฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายในการทำงาน

เอกสารทำเอง

❌ เสี่ยงเรื่องทำเอกสารไม่ถูกต้อง

❌ เสียเวลาร่างเอกสารเอง

❌ ทำเอกสารผิดชีวิตเปลี่ยน

❌ เอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน

❌ เอกสารอ่านเเล้วเข้าใจยาก 

❌ ใช้เวลานานในการทำเอกสาร

Template เอกสาร Mini HR

✅ เอกสารเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน

✅ ประหยัดเวลาทำเอกสาร

✅ ไม่ต้องปวดหัวกับการถูกฟ้องร้อง

✅ ประหยัดเงินได้เป็นแสน

✅ เอกสารใช้งานได้จริง

✅ ร่างเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ


Template เอกสาร Mini HR

👉ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ใช้ได้
แยกประเภทสัญญามาให้หมดแล้ว เอาไปใช้งานได้เลย

Template เอกสาร Mini HR

Mini HR  แตกต่างจาก HR Pro อย่างไร? 

VDO นี้จะอธิบายความแตกต่างของแพคเกจทั้ง 2 ไว้เรียบร้อยนอกจากราคาที่แตกต่างกัน จำนวนเอกสารของแพ็คเกจ Pro 
จะมากกว่าด้วย

ดูแพ็คเกจเอกสาร HR Pro คลิก

เปรียบเทียบความแตกต่าง

คุณสมบัติMini HR ComplianceHR Compliance Pro
เอกสาร HRที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กครอบคลุมทุกความต้องการ
ความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
อัปเดตเอกสารใหม่ ๆเฉพาะเอกสารที่จำเป็นฟรี
ราคาประหยัดสูง
เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางขนาดใหญ่

หมวดหมู่เอกสาร Mini HR

19. ใบสมัครงาน
20. Checklist เอกสารที่ต้องการจากพนักงานใหม่
21. ใบคำขอต่อสัญญาจ้าง / เปลี่ยนประเภทสัญญาจ้าง
22. ใบคำขอบรรจุเป็นพนักงานประจำ
23. ใบคำขอรับสมัครพนักงานตำแหน่งใหม่
24. ใบคำขอโยกย้ายงาน / เปลี่ยนตำแหน่ง
25. ใบคำขออนุมัติเลื่อนตำแหน่ง
26. ใบคำขอยืม หรือเบิกทรัพย์สิน / อุปกรณ์
27. ใบคำขอคืนทรัพย์สิน / อุปกรณ์
28. ใบบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อขอเบิก
29. ใบคำขอทำงานล่วงเวลา / ทำงานในวันหยุด
30. ใบคำขอสลับวันหยุด
31. ใบคำขอทั่วไป (อื่นๆ )
32. แบบบันทึกข้อความ Memorandum
33. ใบคำขอคัดค้านเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการทำงาน
34. ใบคำขอคัดค้านนโยบาย
35. ใบคำขอคัดค้านทั่วไป
36. ใบคำขอร้องเรียน / แจ้งเหตุ
37. หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
38. หนังสือยินยอมรับข้อตกลงร่วมกัน
39. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติอาชญากรรม
40. หนังสือยินยอมให้หักเงินประกัน

41. ใบลากิจ : แบบฟอร์มทั่วไป
42. ใบลาป่วย : แบบฟอร์มทั่วไป
43. ใบลาคลอด
44. ใบลาบวช
45.  ใบลาเพื่อรับราชการทหาร
46. ใบลาทำหมัน
47. ใบลาหยุดพักผ่อนประจำปี

48. หนังสือเลิกจ้าง : แบบฟอร์มทั่วไป

50. หนังสือรับรองการทำงาน
51. สลิปเงินเดือน
52. ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

53. ประกาศ ข้อบังคับในการทำงานทั่วไป
54. ประกาศ นโยบายทั่วไป
55.  ประกาศ การลางาน และหลักเกณฑ์ในการลา
56. ประกาศ กำหนดวันหยุดตามประเพณี
57. ประกาศ กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
58. ประกาศ นโยบายการลงโทษทางวินัย
59. ประกาศ นโยบายรักษาความลับของบริษัท

60. JD-01-เจ้าหน้าที่วางแผนสื่อการตลาด (Content Planner)
61. JD-02-เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการตลาด (Graphic Design)
62. JD-03-เจ้าหน้าที่ออกแบบการเขียน (Copywriter)
63. JD-04-เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (SALE ADMIN)
64. JD-05-เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Stock Controller)
65. JD-07-เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing officer)
66. JD-10-ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
67. JD-12-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ (HR and admin officer)
68. JD-14-เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service )
69. JD-16 -พนักงานโฆษณาและการตลาด (Advertising & Marketing officer)
70. JD-17-พนักงานฝ่ายการบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Officer)
71. JD-18-เจ้าหน้าที่คิดคอนเทนต์ (Content Creator)
72. JD-20-ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager)

73. แบบประเมินการทดลองงาน
74. แบบประเมินประสิทธิภาพพนักงานทั่วไป
75. แบบประเมินประสิทธิภาพหัวหน้างาน – ผู้จัดการ
76. แบบบันทึกรายงานการทำงานทั่วไป
77. รายงานความพึงพอใจ

รับประกันความพึงพอใจ
เพราะใช้งานง่ายจริงๆ

เอกสารที่จะทำให้องค์กรของคุณดูเป็นมือโปรมากขึ้น ควบคุมพนักงานได้ดีมากขึ้น ลดความขัดแย้งได้จริง แค่มีเอกสารใช้งานในองค์กร

✅แก้ไขง่าย
✅เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
✅ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
✅เอกสารเข้าใจง่าย

เอกสารมากกว่า 70+

เอกสาร Template ที่แก้ไขง่าย เพียงคลิกเพื่อนำ Template เราไปใช้งาน หรือสามารถแก้ไขผ่านไฟล์ PDF ได้ทันที

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ

เป็นเพียงเอกสารตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น

​​​สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

ตัวอย่างเอกสาร HR

ท่านสามารถกดดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างฉบับสมบูรณ์ได้ ข้างล่างนี้

เอกสาร : สัญญาจ้างพนักงานประจำ

เอกสาร : หนังสือตักเตือน

เอกสาร : หนังสือเลิกจ้าง

เอกสาร : ใบลาป่วย

เอกสาร : ใบลากิจ

นโยบายปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นโยบายกำหนดวันหยุด
พักผ่อนประจำปี

รายงานผลการ
ทำงานฝ่ายบัญชี และการเงิน

รายงานผลการทำงาน
ฝ่ายกราฟฟิค

ข้อตกลงค่าคอมมิชชั่น

ข้อตกลงในการฝึกอบรม
และค่าปรับ

ตัวอย่างแผนการปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงาน

นี่คือสิ่งที่คุณพลาดไม่ได้

รับ Template ของคุณวันนี้ !

Template เอกสาร Mini HR

Template เอกสาร MINI HR

โปรโมชั่นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น

ราคาเพียง 5,339.30 บาท

คุณจะได้รับแบบฟอร์มเอกสาร HR Compliance ทั้งหมด 77 ชุด จัดส่งให้ทาง E-Mail ภายใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเอกสารตามที่ปรากฏข้างบน ในรูปแบบ PDF ที่สามารถเติมข้อความลงในช่องว่างได้ง่าย และสะดวกมากๆ

✔️ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
✔️ประหยัดเงินได้เป็นแสน
✔️เอกสารใช้งานได้จริง