Template เอกสาร

สัญญาจ้าง-เลิกจ้างพร้อมใช้งาน

เอกสารสัญญาจ้าง และเลิกจ้าง เป็นเอกสารที่อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการจ้างงาน การยุติการจ้างงานในองค์กร และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร

ทำไมต้องมีชุดเอกสารสัญญาจ้างพนักงาน ?

ชุดเอกสารสัญญาจ้างพนักงานมีความสำคัญอย่างมากในองค์กรเพราะมีบทบาทสำคัญ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นเรามาดูเหตุผลที่ต้องมีคู่มือการจ้างงานได้ดังนี้

มาตรฐานและความเป็นธรรม

คู่มือการจ้างงาน และเลิกจ้างช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดมาตรฐาน
หรือกระบวนการที่เป็นธรรมในการจ้างงาน และเลิกจ้าง

มีความเป็นระบบ

การมีคู่มือการจ้างงาน / เลิกจ้างช่วยให้กระบวนการทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างเป็นระบบ

ประหยัดเวลาและทรัพยากร

มีคู่มือการจ้างงาน / เลิกจ้างช่วยลดเวลาในกระบวนการจ้างงาน โดยการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน และการใช้เทคนิคที่เหมาะสม

ถูกกฎหมาย

คู่มือการจ้างงาน / เลิกจ้างช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดทางกฎหมาย


👉กฎหมายแรงงาน
สำคัญกว่าที่คุณคิด

รับประกันความพึงพอใจ
เพราะใช้งานง่ายจริงๆ

เอกสารที่จะทำให้องค์กรของคุณดูเป็นมือโปรมากขึ้น ควบคุมพนักงานได้ดีมากขึ้น ลดความขัดแย้งได้จริง แค่มีเอกสารใช้งานในองค์กร

✅แก้ไขง่าย
✅เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
✅ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
✅เอกสารเข้าใจง่าย

Template หมวดหมู่เอกสารทั้งหมด

 • ใบสมัครงาน
 • Checklist เอกสารที่ต้องการจากพนักงานใหม่
 • ใบคำขอยืม หรือเบิกทรัพย์สิน / อุปกรณ์
 • ใบคำขอคืนทรัพย์สิน / อุปกรณ์
 • ใบคำขอคัดค้านทั่วไป
 • ใบคำขอร้องเรียน / แจ้งเหตุ

 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ข้อกำหนดในการประกาศนโยบายและข้อบังคับ
 • ข้อบังคับการทำงาน
 • ข้อกำหนดในการจ้างงาน
 • ข้อกำหนดในการลาออก
 • ข้อกำหนดการลงโทษทางวินัย
 • ข้อกำหนดในการเลิกจ้าง

 • คู่มือปฏิบัติงานการทำสัญญาจ้าง
 • คู่มือปฏิบัติงานการเลิกจ้าง
 • คู่มือปฏิบัติงานการลาออก

เอกสารมากกว่า 70+

เอกสาร Template ที่แก้ไขง่าย เพียงคลิกเพื่อนำ Template

เราไปใช้งาน หรือสามารถแก้ไขผ่านไฟล์ PDF ได้ทันที

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ

เป็นเพียงเอกสารตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น

​​​สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

ตัวอย่างเอกสาร HR
ท่านสามารถกดดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างฉบับสมบูรณ์ได้ ข้างล่างนี้

หนังสือรับรองการทำงาน

สัญญาจ้างทดลองงาน (90 วัน)

ใบสมัครงาน

คู่มือปฏิบัติงานการเลิกจ้าง

คู่มือปฏิบัติงานการทำสัญญาจ้าง

ข้อกำหนดในการประกาศนโยบาย

ชุดเอกสารสัญญาจ้างพนักงานพร้อมใช้
ราคาโปรโมชั่น

2,140 บาท

(รวม VAT แล้ว)

คุณจะได้รับแบบเอกสาร จัดส่งให้ทาง E-Mail ภายใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเอกสารตามที่ปรากฏข้างบน ในรูปแบบ PDF ที่สามารถเติมข้อความลงในช่องว่างได้ง่าย และสะดวกมากๆ

✔️ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ ✔️ประหยัดเงินได้เป็นแสน ✔️เอกสารใช้งานได้จริง

รับเทมเพลตของคุณวันนี้!