CRM Builder Private Class

CRM ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้อย่างทันทีและง่ายดาย ด้วยเคล็ดลับที่ทำให้คุณเรียนรู้และปรับแต่ง CRM ให้ธุรกิจคุณ เห็นผลลัพธ์ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตพร้อมมอบเอกสารตัวอย่างที่พร้อมใช้งานจริง

ทำไมต้องศึกษา CRM

การศึกษา CRM Builder Private Class จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้งาน
และปรับแต่ง CRM ให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจคุณอย่างเหมาะสมและง่ายดาย

ข้อดีของ CRM

ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้า
อย่างลึกซึ้ง

สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เราพัฒนาการบริการลูกค้า
ให้ดียิ่งขึ้น

โดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้อง และทันสมัย เราสามารถตอบสนองความต้องการ และความสำคัญของลูกค้าได้ดีขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ที่เหมาะสม

สร้างกลยุทธ์การขายที่ได้ผล รวมถึงการติดตามและบริหารจัดการ กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย

Template หมวดหมู่เอกสารทั้งหมด

เป็นการกำหนดโครงสร้างหรือรูปแบบที่ใช้ในการจ่ายเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานหรือบุคคลภายนอก โดยระบุวิธีการคำนวณและประเภทของรายได้ที่พนักงานจะได้รับเมื่อทำภารกิจหรือขายสินค้าบางอย่าง โครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมดุลและสนับสนุนให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการรายละเอียดงานหรือคำอธิบายของหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ผู้สมัครหรือพนักงานต้องดำเนินการ ส่วน KPI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการทำงานของพนักงานว่าได้บรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ โดย KPI อาจจะเป็นตัวชี้วัดการผลิตสินค้าหรือบริการ มูลค่าขาย ระยะเวลาในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของลูกค้า หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน

แบบฟอร์มเป็นเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อรับข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่เป็นระเบียบและมีความสอดคล้องกัน โดยส่วนมากใช้ในการเก็บข้อมูลทางธุรกิจ การทำธุรกรรม หรือการรายงานต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน, แบบฟอร์มใบเสนอราคา, แบบฟอร์มใบลางาน เป็นต้น

เป็นกฎหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์ในการดำเนินการทำงานในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงนโยบายทางบริการลูกค้า นโยบายความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของคำแนะนำ คำอธิบาย หรือตัวอย่างที่ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจวิธีการดำเนินงานหรือการใช้งานระบบต่างๆ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

รับประกันความพึงพอใจ
เพราะใช้งานง่ายจริง ๆ

เอกสารที่จะทำให้องค์กรของคุณดูเป็นมือโปรมากขึ้น ควบคุมพนักงานได้ดีมากขึ้น ลดความขัดแย้งได้จริง แค่มีเอกสารใช้งานในองค์กร

– เรียนสนุก ดูแล้วไม่งง
– เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
– ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
– เอกสารเข้าใจง่าย


👉บรรยากาศการเรียน

คุณจะได้เรียนรู้และนำไปใช้งาน CRM ได้อย่างรวดเร็ว

เราจะช่วยให้คุณรู้จักกับการจัดการลูกค้า และธุรกิจของคุณโดยใช้เวลาเรียนรู้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

ทุกคู่มือเขียนจากผู้เชี่ยวชาญ

คู่มือของเราเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการ์ณกับหลากหลายบริษัท มากกว่า 40 กิจการ

บอกหมดทุกปัญหา

ภายในคอร์สเรียนของเราสอนถึงนโยบายข้อบังคับที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีกั๊ก พร้อมบอกแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานเอกสารที่คุณไม่ควรพลาด

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ

เป็นเพียงเอกสารตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น

สัญญาจ้างพนักงานขายและ CRM

ใบบันทึกข้อร้องเรียน

คู่มือปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียน และสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

ข้อกำหนดในการลงโทษทางวินัย

ข้อกำหนดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

JD พนักงาน

CRM Builder Private Class

เรียนที่กรุงเทพฯ ราคา 42,800 บาท (รวม VAT)

สถานที่เรียน : Workwize Co-Working Space ชั้น 3 ศูนย์การค้า The Street รัชดา

แผนที่ : https://goo.gl/maps/UkZg642U8FD72Fqt7 จอดรถยนต์ได้ที่ชั้น 3


เรียนที่เชียงใหม่ ราคา  34,240 บาท (รวม VAT)

สถานที่เรียน : Datastack Office ศูนย์การค้ารวมโชคมอลล์ ชั้น 2

แผนที่ : https://goo.gl/maps/6GMLfGGHVQsf3NJX9  จอดรถยนต์ได้ที่ชั้น 2 

พร้อมแจก ! CRM Template
มากกว่า 50 ชุด