พนักงานขาด ลา มาสาย บ่อยทำยังไงดี ?

เอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดการเมื่อพบเหตุการณ์ ขาด ลา มาสาย ในองค์กร

Template เอกสารที่เราแนะนำ

ลองศึกษาจากคลิปวิดีโอที่ผมได้อธิบายว่าทำไมเราควรมีเอกสารควบคุมการขาด ลา มาสาย

และการลงโทษทางวินัย เอกสารของเราตอบโจทย์ทุกองค์กรอย่างแน่นอนครับผม

ข้อดีของการมีชุดเอกสารนี้

มีเอกสารคู่มือที่ชัดเจน

สามารถรับมือกับการขาด ลา มาสาย
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มีความสอดคล้องกับนโยบายองค์กร

เอกสารคู่มือช่วยให้การจัดการขาด ลา มาสาย
มีความเป็นระบบ สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้

การรวบรวมข้อมูล

เอกสารคู่มือช่วยในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การขาด ลา มาสาย และตรวจสอบว่ามีการรายงานหรือไม่

ถูกกฎหมาย

คู่มือจะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดทางกฎหมาย

รับประกันความพึงพอใจ
เพราะใช้งานง่ายจริง ๆ

เอกสารที่จะทำให้องค์กรของคุณดูเป็นมือโปรมากขึ้น ควบคุมพนักงานได้ดีมากขึ้น ลดความขัดแย้งได้จริง แค่มีเอกสารใช้งานในองค์กร

✅แก้ไขง่าย
✅เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
✅ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
✅เอกสารเข้าใจง่าย

Template หมวดหมู่เอกสารทั้งหมด

 • ใบลากิจ : แบบฟอร์มทั่วไป
 • ใบลาป่วย : แบบฟอร์มทั่วไป
 • ใบลาคลอด
 • ใบลาบวช
 • ใบลาเพื่อรับราชการทหาร
 • ใบลาทำหมัน
 • ใบลาหยุดพักผ่อนประจำปี

 • ข้อกำหนดในการเลิกจ้าง (✅แก้ไขได้)
 • หนังสือเลิกจ้าง : ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน (✅แก้ไขได้)

 • ข้อกำหนดในลงโทษทางวินัย (✅แก้ไขได้)
 • ข้อห้าม และข้อกำหนดเป็นกรณีร้ายแรง (✅แก้ไขได้)
 • หนังสือเตือน : มาเข้างานสาย (✅แก้ไขได้)
 • หนังสือเตือน : ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร (✅แก้ไขได้)

 • ประกาศ ข้อบังคับในการทำงานทั่วไป (✅แก้ไขได้)
 • วันหยุดตามประเพณี 2566 (✅แก้ไขได้)
 • ข้อกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)(✅แก้ไขได้)
 • ข้อกำหนดการลางาน (✅แก้ไขได้)

 • คู่มือปฏิบัติงานการอนุมัติการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน (✅แก้ไขได้)
 • คู่มือปฏิบัติงานการลงโทษทางวินัย (✅แก้ไขได้)
พนักงานขาด ลา มาสาย

ตัวช่วยในการจักการกับ
พนักงานขาด ลา มาสาย

คู่มือที่ช่วยให้คุณรับมือกับการขาด ลา มาสาย ของพนักงานได้โดยมีขั้นตอน และแนวทางการจัดการที่ชัดเจน

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ

เป็นเพียงเอกสารตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น

​​​สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

ตัวอย่างเอกสารบางส่วน

ประกาศ ข้อบังคับในการทำงานทั่วไป

ใบลากิจแบบฟอร์มทั่วไป

ใบคำขอสลับวันหยุด

คู่มือปฏิบัติงานการอนุมัติการลา

ข้อกำหนดในลงโทษทางวินัย

ข้อกำหนดในการเลิกจ้าง

เอกสารควบคุมการขาด ลา มาสาย
และการลงโทษทางวินัย

ราคา 1,070 บาท

(รวม VAT แล้ว)

คุณจะได้รับแบบเอกสาร จัดส่งให้ทาง E-Mail ภายใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเอกสารตามที่ปรากฏข้างบน ในรูปแบบ PDF ที่สามารถเติมข้อความลงในช่องว่างได้ง่าย และสะดวกมากๆ

✔️ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ ✔️ประหยัดเงินได้เป็นแสน ✔️เอกสารใช้งานได้จริง

รับเทมเพลตของคุณวันนี้ !